Karavaani kulkee ja…

Karavaani kulkee ja…

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa (näin jälkikäteen ajateltuna melkoinen nimihirviö, ja Lontooksi tosi ”helppo ja sujuva”) hankkeen loppuraportti Opetushallitukselle on työn alla ja melkein valmis. En tässä postauksessa ala sitä purkamaan, tai sen kummemmin syvällisemmin analysoimaan, vaan keskityn yhteen hankkeen elementeistä; virtuaalibaari.fi sivustoon jonka myötä allekirjoittaneen ja edustamani koulutuksen järjestäjän ammatillinen arki on tullut läpinäkyväksi. Yksi loppuraportin kannalta oleellinen kysymys elinkeinon pääyhteistyökumppaneille ja muille koulutuksen järjestäjille kuului: ”Mitä mieltä olet siitä, että alan koulutus ja koulutuksenjärjestäjän (Lapin matkailuopisto) arki tuodaan blogi-sivuston ja postauksien kautta näin avoimesti näkyväksi?” Mitä vastasivat hankkeen kumppanit – näytettiinkö peukkua ylös- vai alaspäin? (Kuva © Ari Manninen)

Alla on satunnaisessa järjestyksessä vastauksia pääyhteistyökumppaneilta jo esitettyyn kysymykseen ja toiseenkin. Uskon, että vastauksien ja näkemysten avoin julkaisu palvelee meitä kaikkia kehittäessämme alan koulutusten sisältöjä sekä ammatillista verkostoitumista – kokonaisvaltaista yhteistyötä alan eri toimijoiden välillä. Kysymykseen vastasivat A21 Cocktail Lounge, Altia Finland ja Altia Akatemia, Edrington Finland, F.B.S.K. Lappi, Finlandia Vodka Worldwide Ltd., Interbrands Wines & Spirits Finland, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Pernod Ricard Finland ja Santa`s Hotels Rovaniemi. Koulutuksen järjestäjien ääntä käyttivät Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Levi Instituutti (Lapin matkailuopisto) ja Pirkanmaan ammattiopisto.

Elinkeinon ääni

”Sivusto viestii heti etusivullaan ajankohtaisuudesta, ammattimaisuudesta, kansainvälisyydestä sekä monipuolisuudestaan. Oppilaitoksen avoin ja näkyvä viestintä madaltaa alan opiskelijoiden ja opiskelua harkitsevien sekä alan ammattilaisten kynnystä tutustua alaan, trendeihin ja alan muihin ”ilmiöihin”. Välittömyydellä positiivinen vaikutus koko alaan, herättää keskustelua sekä luo oikean kuvan alan laaja-alaisuudesta sekä verkottumisen välttämättömyydestä. Viestinnän kautta alalle aikovat, nykyiset opiskelijat ja jo alalla toimivat saavat oikean tiedon alalla toimivista yrityksistä sekä näiden tahtotilasta yhteistyöhän alan elinkeinoelämän kanssa. Keskustelun avaukset ovat olleet hyviä ja tärkeitä. Opiskelijat saavat heti alkumetreiltä lähtien oikea aikaista ja oikea sisältöistä infoa alasta, ollaan ajassa aidosti kiinni. Uskoisin että avoin ja aktiivinen viestintää on vienyt koko alan koulutusta eteenpäin ja vähintäänkin toivottavaa on, että sivusto olisi luonut painetta osalle muista alan oppilaitoksille päivittää koulutusohjelmaa. Oletettavasti on herätellyt myös osaa yrityksistä päivittämään sekä sisäistä että ulkoista viestintää ja tämähän tarkoittaa edelleen koko alan kehittämistä.”

”Mielestäni postaukset ja blogit ovat niin paljon nykypäivää, että olisi silkkaa hulluutta olla hyödyntämättä internettiä ja sosiaalista mediaa, ja tuoda esille alamme uutuuksia ja kuumimpia juttuja milloin mistäkin.”

”Erittäin hyvä ja toimiva ratkaisu. Koulutuksen tulee olla siellä, mistä nykyopiskelijan on helppoa löytää tietoa omaksi tuntemallaan tavalla. Matkailuopiston tuore ja idearikas tapa toimia on varmasti löytänyt opiskelijat hyvin.”

”Loistava idea. Näin alasta kiinnostuneet pääsevät seuraamaan ”koulun arkea” ja saavat enemmän materiaalia päätöksentekoonsa esim. alalle pyrkimisestä. Matkakertomukset ja postaukset muiden reissuista ovat mukavaa luettavaa.”

”Erittäin positiivista että ”arki” tuodaan esiin. Konkreettinen näyttö siitä mitä matkailuopistolla tehdään, inspiroi varmaan muitakin ihmisiä kokeilemaan. Luulen myös että ko. koulun profiilia nostetaan esiin hyvällä tavalla. Se että ihmiset pääsevät lukemaan ja seuraamaan blogia tuo syvyyttä alaan ja tekemisiin. Tiedon jako on a ja o.”

”Ainakin tässä tapauksessa, kun raportoitava arki näyttäytyy mielenkiintoisena lukuisten vierailevien asiantuntijaluennoitsijoiden ja selkeästi havaittavan kehityskaaren myötä, näkisin asian pelkästään positiivisena. Sivustolla on mielestäni jopa potentiaalia esim. houkuttaa tarjoilijatutkintoa suorittavia nuoria jatkamaan baarimestarin eat:oon, kun saavat selkeän kuvan kyseisen koulutuksen korkeasta tasosta ja mielenkiintoisuudesta sivuston kautta. Sivusto on mielestäni jopa onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa yhtenä suomalaisen baariskenen tiedonvälittäjistä. Moni tuntemani huippubaarimestari seuraa sivustoa jopa päivittäin mielenkiintoisten, ammattiinsa liittyvien blogien toivossa.”

”Tämä on ollut täysin uusi ja toimiva ”näyteikkuna” opiskelijoiden arkeen ja varmasti auttanut laajentamaan tulevien työnantajien näkökulmaa oppilaitoksen antamasta koulutuksen laajuudesta ja sisällöstä. Ainakin henkilökohtaisesti kyseisen koulutuksen aikanaan läpikäyneenä on ollut mielekästä seurata ko. koulutuksen nykyistä antia verrattuna 90- luvun alun opetukseen. Lisäksi päivän sana kun on läpinäkyvyys ja avoimuus kaikissa toiminnoissa, niin tämähän tarjoaa parhaan mahdollisuuden ymmärtää nykypäivän opetuksen mielekkyyttä ja samalla haasteita.”

”Erittäin mielenkiintoista luettavaa. On hienoa seurata opiskelijoiden edesottamuksia ja kehittymistä opiskelujaksojen aikana. Taas toisaalta itselläni mahdollisuus tutustua opiskelijoihin paremmin, kun tekemiset tulevat tutuksi blogi-sivuston kautta. Hyvää sisältöä, ajankohtaista asiaa alalta ja mielenkiintoisia kannanottoja.”

”Mielestäni erittäin hyvä idea jakaa tietoa tätä kautta koko alalle sekä ”sosiaalisessa mediassa”. Osoittaa myös hyvin muille kouluille / oppilaitoksille ympäri Suomea millaista työtä Lapissa tehdään alan eteen.”

”Avoimuus on pelkästään positiivinen asia. Ei nykypäivänä saa enää olla menneiden vuosien “hys-hys” kulttuuria, jossa tieto ja ideat pidetään pienen piirin salaisuuksina. Vain avoimen tiedonvälittämisen kautta voimme kehittää alaa kokonaisuutena. Voisi hyvin kysyä, mikä hyöty olisi siitä, että asiat tehtäisiin suljettujen ovien takana? Avoimuus on avainasemassa kun muut oppilaitokset / yhteistyötahot etsivät esimerkkejä miten asioita voi tehdä. Avoimuus ei myöskään vähennä maahantuojien ja yhteistyökumppaneiden halukkuutta osallistua projekteihin vaan päinvastoin. Avoimuus antaa koko alalle miettimisen aihetta ja mahdollisuuden oppia ja jakaa ideoita. Vain tekemällä ja yrittämällä voi menestyä!”

Ja koulutuksen järjestäjän

”Mainiota, että Lapin matkailuopisto uskaltaa esiintyä ”omalla nimellään” tämän ammatillisen blogin taustalla. Oppilaitoksen arjen näkyminen antaa meille muille oppilaitoksille mietittävää, mitä voisimme itse kehittää. Olen saanut virtuaalibaari-sivuston kautta paljon ajatuksia itseni ja työni kehittämiseksi sekä olen hyödyntänyt sitä opetuksessa oppilaiden kanssa. Moni viiltävän analyyttinen kirjoitus alan huipuilta esimerkiksi asiakaspalvelusta ja sen laadusta on virittänyt keskustelua luokkahuoneessa kerran jos toisenkin. Kirjoitukset ovat herättäneet myös ammattikunnan sisällä kauan kaivattua keskustelua alamme syvimmästä olemuksesta.”

”Erittäin hyvä, että alan elinkeinoelämä saa kurkistaa oppilaitoksen arkeen. Erityisen hienoa siitä tekee se, että teillä tapahtuu paljon kansainvälistä yhteistyötä moneen eri suuntaan.”

”Monelle on sivuston kautta avautunut uusi tapa opiskella. Kaikki ei ole aina pelkkää koulunpenkillä oppimista vaan sivusto on tuonut näyttävästi esiin miten avoimuuden, harjoitusten, työkeikkojen ja harjoittelupaikkojen kautta avautuu kehittävämpi ja oppimisrikkaampi ympäristö opiskella. Lukija pääsee paremmin sisään siihen mitä koulussa todellakin tehdään. Sivuston opettavat ja pohdintaa aiheuttavat blogit ovat minulle opetusväline, oppilaille tiedonhankinnan uusi helppo oppimiskanava ja yleisesti HoReCa-alalla tärkeä keskustelun avaaja. Tällaiselle sivustolle on ollut tilaus ja tämä paikka on mielestäni nyt täytetty. Sitä ei vain saa jättää kesken, kehitystyötä on tehtävä edelleenkin.”

Ja muutama näkemys koulutustenjärjestäjien ja elinkeinon välisestä valtakunnallisesta yhteistyöstä

”On enemmänkin yksittäisten henkilöiden harteilla kuin organisaatioiden strategisena kumppanuutena. Kannatettavaa toimintaa, jota tulisi lisätä pitkäjänteisesti.”

”Itse pidän erittäin hienona asiana, että koulutuksen järjestäjät tuntevat kiinnostusta elinkeinon tarjoamiin mahdollisuuksiin.”

”Käsittääkseni toiminta on kuitenkin hyvin satunnaista ja hyvin harvat koulut tavoittavaa. Tästä näkökulmasta asiat eivät kovin hyvällä tolalla ole. Probleema on aika ”outo” – kysyntää tuntuu olevan, jos vain sattuu nokakkain jonkun opettajan kanssa, siis täysin sattumanvaraista. Toisaalta kukaan ei ole sanonut ei, jos palvelujaan on tarjonnut. Eli tästä puuttuu rakenne, kukahan olisi se taho joka koordinoisi tämänkin?”

”Valtakunnallisella tasolla yhteistyötä ja elinkeinon asiantuntemusta hyödynnetään aivan liian vähän.”

”Kehitettävää on hyvinkin paljon eri alueiden kesken. Kommunikointia eri koulujen ja toimijoiden kesken tulisi syventää ja kehittää eteenpäin. Pääasiallisesti tieto on tehty jaettavaksi. Näin koko ala pääsisi kehittymään oikeaan suuntaan eli eteenpäin ja tietotaito leviäisi ympäri Suomen alalla. Koulutusjärjestelmää ja sen sisältöä olisi ehkä aiheellista muokata vastaamaan enemmän modernin ravintolaympäristön vaateita?”

”Alueelliset erot ovat huonolla tolalla. Vain muutamilla alueilla on ymmärretty, että elinkeinossa (ravintolat ja maahantuojat) on tiedossa viimeisin tieto mitä maailmalla tapahtuu ja mihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Lapin matkailuopiston kanssa tehty vuosien mittainen yhteistyö on mielestäni parasta tällä hetkellä koulutustenjärjestäjien puolelta. Muutamat alueet ovat hieman aktivoituneet, huomatessaan mikä mahdollisuus elinkeinon kanssa tehdyssä yhteistyössä piilee. Tässäkin avoimuus ja esimerkit siitä mitä toisilla paikkakunnilla on tehty, ovat avainasemassa.”

”Hyviä yrityksiä ja hankkeita on ollut, mutta jäänyt kesken. Tarvitaan uutta suuntaa korkeimmalta tasolta lähtien. Elinkeinon epäilys koulutusta kohtaan on aina ollut vahva, pitäisikö lähteä muuttamaan elinkeinonharjoittajien käsityksiä ja ajatuksia koulutuksen hyödyistä ja eduista?”

”Paljon on kehitettävää sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. On kuitenkin elintärkeää, että näitä verkostoja aletaan kehittää, sillä niiden avulla saamme paljon enemmän aikaan kuin itsenäisesti.”

Kuinka mitata ”menestystä” sosiaalisessa mediassa – saavutettiinko hankkeen tavoitteet tämän sivuston osalta?

Jos sivustosta on tullut yksi alan seuratuista foorumeista, niin kyllä. Jos yli kahden minuutin kertaviivähdys sivustolla on menestyksen merkki sosiaalisessa mediassa, niin onnistuttiin. Jos suosituimmat postaukset keräävät kuudestasadasta (600) lukijasta aina tuhanteen lukijaan asti, niin menestyttiin. Tiedän, että sivuston postauksia käytetään opetusmateriaalina = loistava menestys, sillä tämä oli juuri yksi sivuston perusideoista ja ”uskaliaista tavoitteista”. Tuottaa omaa ammatillista materiaalia näkemyksen kera, samalla kyseenalaistaen olemassa olevaa, ja saada aikaan puhetta, eri lailla tekemistä (tai samoja asioita laadukkaammin), muutosta…

Mitä kevyempää kirjoitat, sitä suositumpaa se on. Harmi, sillä moni ammatillisesti syvällinen näkemys ei pärjännyt kevyelle naljailulle ja ilkeilylle. Mistä se muuten johtuu, että asiat tuntuvat muuttuvan, tai niitä alkaa tapahtua, vasta kun ruvetaan ”kettuilemaan”? Voisi myös kysyä ääneen: kuinka moni todella lukee ammatillisten julkaisujen laadukkaat artikkelit, jotka mielletään raskaiksi jo selkeällä suomenkielellä, puhumattakaan jos ne ovat englanninkielisiä – tämä fakta karkotti mm. espanjalaisen baarimestari Raulin, yhden blogikirjoittajista, hankkeen parista.

Facebook, Facebook, Facebook – kas siinäpä “ammatillinen” foorumi (pähkinä) purtavaksi. Ei käy kieltäminen, etteikö onnistunut jako Facebookissa toisi mukavasti näkyvyyttä, mutta nuo tykkäämiset (”peukutukset”) joilla asioita mitataan (joita tuijotetaan) – suuri illuusio jolla voi ratsastaa menestyksen harjalla vai todellinen työkalu?

Sosiaalinen media oikein toteutettuna on erinomainen tapa markkinoida alaa ja alan koulutusta, ja sen pitäisikin olla jo koulutuksen järjestäjän arkea, eikä strategiaan kirjattu tulevaisuuden työkalu jonka muotoja vasta mietitään, kun…

Virtuaalibaari vuonna 2013

Hankeaika loppuu ja uhkakuvana on, useiden kohtalontovereiden (hankkeiden) tavoin, että hanke hiipuu ja katoaa – yksinkertaisesti loppuu ja häviää. Palataan asiaan ensi vuoden puolella ainakin muutaman postauksen muodossa, sillä vielä on annettavaa. Toripuistikon tyyppien raportit maailmalta ja kotiinpaluut kansainvälisiltä työssäoppimisjaksoilta, baarimestareiden työkeikka Levillä ja Lainiossa XV Finlandia Vodka Cupin kansainväliseen finaaliin liittyen, baarimestarin erikoisammattitutkinnon nykytilan analysoiminen ja pari muutakin juttua ja tyyppiä 😉

Rauhallista ja Rentouttavaa Joulua – Menestystä vuodelle 2013

…Ja loput siinä loppuraportissa.

Vastaa