koulutuksen merkitys ravintolaympäristössä

koulutuksen merkitys ravintolaympäristössä

Aika-ajoin Baari- ja ravintola-alan koulutukset nousevat puheenaiheeksi. Muutaman vuoden itsekin koulutuksia pitäneenä on myönnettävä, että vaikka koulutuksia aina halutaan kovasti, on jostain syystä osallistumisprosentti yllättäen hyvin alhainen. Miksi suomalaiset baarimestarit ja ravintolatyöntekijät ovat niin laiskoja osallistumaan tarjottuihin koulutuksiin? On vaikea sanoa johtuuko tämä koulutuksien ajankohdista, viestinnästä vai silkasta laiskuudesta?

Koulutuksia on onneksi tarjolla tällä hetkellä niitä haluaville. Vuosittain olemme myös päässeet nauttimaan kansainvälisten huippukouluttajien opeista täällä pohjolassakin, kuten Wayne Collins, Tim Stones, Desmond Payne, Angus Winchester, Stefanie Holt, Andrew Nicholls, Charles Vexenat ja Tony Conigliaro.

Koulutukset antavat eväitä jokapäiväiseen työntekoomme ja tarjoavat loistavan tavan tavata uusia ja vanhoja tuttavia mukavan asian lomassa. Kouluttautuminen alalla on elinehto koko kulttuurin kasvulle ja kehittymiselle. Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden pysyä mukana alan aallonharjalla ja kuulla uusista tuulista maailmalla. Kouluttajat ovat usein hyvin valveutuneita oman alansa vaikuttajia, jotka matkustavat ja tutkivat asioita jatkuvasti.

Välillä tuntuu, että tiskin taakse pääsee kuka tahansa tekemään “cocktaileita” omaamatta tarpeellista tietoa ammatin vaatimuksista. Baarin takana työskentely on muutakin kuin media-seksikästä rilluttelua. Cocktailkulttuurin kasvaessa ei enää perusbaarinkaan takana riitä vain perus “kossukolan” vääntäminen. Baarimestarin tulee tietää mitä tuotteita baarin takaa löytyy ja mitä mikäkin tuote sisältää. Kun tällainen perustietotaso on saavutettu, on valmis siirtymään seuraavalle tasolle. Viimeistään tässä vaiheessa koulutukset astuvat suuremmissa määrin mukaan kuvioon.

Omatoiminen lukeminen on olennainen osa modernin baarimestarin työtä. Kirjoista löytyy tietoa, jota ei yleensä käydä läpi koulutuksissa erikseen. Tieto auttaa käytännön työssä ja parhaimmillaan luettua tietoa pystyy käyttämään sovelletusti myös tiskin takana.

Ammattimaisen baarimestarin tulisi tietää ainakin yhtä paljon kuin valveutunein asiakas. Toki jokaisella on omat henkilökohtaiset intressinsä ja mielenkiinnon kohteensa ja hifistejä löytyy myös tältä puolelta. Muistettakoon, että kaikkea ei voi kaikesta tietää, eikä toisaalta pidäkään. Toisaalta mitä laajemman yleistiedon omaa, sen helpompaa ja nautittavampaa työnteosta tulee.

Erilaisten koulutusten merkitystä ei pidä missään nimessä vähätellä tai aliarvioida. Kouluttajat ovat nykyään hyvin valveutuneita erilaisia juomaexperttejä. Parhaimmillaan koulutus inspiroi tekemään ja kokeilemaan uusia juttuja sekä herättää keskustelua. Ilman itsensä jatkuvaa kehittämistä jää ymmärrys ravintola-alan kokonaiskuvasta valjuksi ja onkin helppo jäädä jälkeen alan trendeistä ja uusimmista suuntauksista.

Pernod Ricard Finland on Suomessa tällä saralla yksi edelläkävijöistä tarjoten koulutuksia ympäri vuoden eri teemojen ja aiheiden ympärillä. Kaikki nämä koulutukset ovat osallistujille ilmaisia. Esimerkiksi Lontoossa henkilökunnan koulutuksia järjestetään melkein viikoittain alkoholipäämiehien toimesta. Ikävä kyllä pienemmissä markkinoissa tällaisia koulutuksia ei voida järjestää yhtä usein.

Matkustaminen on toinen hyvä tapa kouluttaa ja kehittää itseään. Matkustelu avartaa maailmankatsomusta ja samalla näkee miten muualla tehdään töitä. Baarialan messut ovatkin hyviä koulutustilaisuuksia ulkomailla. Nykypäivän messut koostuvat pääasiassa erilaisista luennoista ja tasting-tilaisuuksista. Nykyisin maailman johtavia baarialan messuja ovat Berlin Bar Convent (BCB) sekä Tales of the Cocktail New Orleansissa. Näillä molemmilla messuilla löytyy seminaareja maailman johtavilta konsulteilta, kouluttajilta, historioitsijoilta sekä tuote-edustajilta. Ne ovat myös hyvä tapa kasvattaa sosiaalista verkostoa tulevaisuutta varten.

Yhtenä haasteena pidänkin koko alalla sen nopeaa kiertokulkua. Eri kaupungeissa vaadittava tietotaitotaso on hyvinkin erilainen, joka luo omalta osaltaan haasteita koulutusten standardoimiseen ja yhtenäistämiseen. Suomalaiselta baarimestarilta ei vaadita monissakaan paikoissa sen erikoisempaa osaamista, joka ikävä kyllä heijastuu myös asiakaspalveluun.

Omasta näkemyksestäni koulutukset ovat yksi ravintola-alan merkittävimpiä kehittäjiä. Ne tarjoavat uutta näkökulmaa asioihin ja antavat uusia ideoita käyttää tuotteita sekä palvella asiakkaita. Koulutukset myös sitouttavat ammattilaisia käyttämään kyseisiä tuotteita jokapäiväisessä työssään. Ideaalisessa maailmassa ravintola-alalla jatkuva kuukausittainen koulutus auttaisi standardien nostamisessa sekä pitkällä aikavälillä koko alan osaamistason korottamisessa.

Jokaisesta päivästä ja koulutuksesta oppii aina jotain uutta. Loppukaneetiksi sopiikin hyvin ystäväni Angus Winchesterin sanat: “You can never learn less”.

Timo Siitonen
A21

Vastaa