miksi poistaa päivittämisen sijaan?

miksi poistaa päivittämisen sijaan?

Valtiovallan muuttaessa lainsäädäntöä, verotusta ja politiikkaa entistä tiukempaan suuntaan anniskelua ajatellen, luulisi olevan erityisen tärkeää säilyttää alan erikoiskoulutus. Erityiskoulutettu henkilökunta on vastuullisille anniskeluravintoloille, jotka haluavat houkutella asiakkaita muutenkin kuin edullisella oluella, erityisen tärkeää. Jos asiakkaita halutaan ravintoloihin aikaisemmin, ja sitä kautta lyhentää anniskeluravintoloiden aukioloaikoja, on osaava henkilökunta tähän liittyen tärkeässä asemassa.

Mikäli tutkintojen muutos johtaa erityisosaamisen vähenemiseen ravintola-alalla, on asiakkailla entistä vähemmän syitä tulla ravintoloihin kuluttamaan, maksamaan veroja ja työllistämään paikallista työvoimaa. Ravintolat ovat jo alkaneet kilpailla laadulla määrän sijaan, joten tämä muutos on minun mielestäni virhe nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä. Suomi tarvitsee ravintola-alaa työllistäjänä ja matkailun laadukkaana markkinoijana. Helsinki ilman erityisosaamista ruoka- ja juomaravintoloissa tai Lapin turistikeskukset ilman näkemystä esim. trendeistä maailmalla on aivan käsittämätön ajatus. Olemme jo pitkään kehittyneet ruoka- ja juomakulttuurin piirissä kansakuntana. Miksi nyt pitäisi viedä pois koulutus, jolle on tilausta ja tarvetta?

Ravintola-alalla on nykyään huomattava vaihtuvuus työntekijöissä, eivätkä nuoret alan perustutkinnon (ammattitutkinnon?) suorittaneet opiskelijat jää alalle. Suuri osa opiskelee jonkin toisen tutkinnon tai siirtyy toisiin palvelutehtäviin. Erityisammattitutkinto, kuten baarimestari, lisää alan arvostusta työntekijöiden, asiakkaiden ja työnantajien silmissä. Se myös sitouttaa alaan.

Annan ehdottoman ääneni ravintola-alan koulutukselliselle erityisosaamiselle,

Ville Salonen
opettaja MARATA
yrittäjä
baarimestari

 

Vastaa