Moderni baarimestari

Moderni baarimestari

Moderni baarityöskentely, moderni baarimestari – molemmat termejä joihin törmää yhä useammin ja useammin. Raapaisin aihetta jo viime vuoden syyskuussa, mutta vain pintapuolisesti, joten on aika pistää ”kuntta pöllyämään” ja kaivautua syvemmälle. Lapin matkailuopiston baarimestarin erikoisammattitutkinnon ryhmän opinnot ovat jo niin pitkällä, että on tullut hetki katsoa totuutta (kokonaisuutta) silmiin.

Omaat laadukkaan tasalaatuisen työskentelyn kannalta vaadittavan ammatillisen perusosaamisen, niin tiedollisen kuin taidollisenkin. Sinulla on vankka baarityöskentelyn tekninen osaaminen ja tuotetuntemuksesi on syvällistä, niin juoma- ja ruokatuotetta kuin niiden yhdistämistä koskien. Miten jokin valmistetaan, mistä se on tehty, mistä se tulee, miltä se maistuu, miten se on saanut ominaispiirteensä. Pystytkö pyydettäessä antamaan asiakkaalle syvällistä ja kiinnostavaa informaatiota koskien työpisteesi tuotevalikoimaa? Omaatko työn perustana olevan oleellisen tietämyksen esim. tiettyjen raaka-aineiden ja ainesosien käyttöön liittyen – miksi jokin tietty valmistustekniikka juuri nyt?

Olet asiantuntija, joka ymmärtää oman roolinsa alan ja työnsä ammattiylpeänä ja positiivisena markkinoijana – ammattikunnan ja alan arvostuksen lisääjänä. Tunnet alasi historian, kuten myös syyt ja seuraukset alan muutosten takana esim. juomakulttuurin ja kulutustottumusten muutoksia koskien.

Olet tehokas ja tuottava tuloksen tekijä. Tiedät kuinka yrityksen taloudelliset tavoitteet saavutetaan – tiedätkö – ja ennen kaikkea mikä on sinun tehtäväsi, roolisi kokonaisuudessa. Omaat liiketaloudellista perustietämystä ja osaamista, taloudellisen työskentelyn ollessa sinulle arjen rutiinia.

Olet nopea ja omaat paineensietokykyä. Pystyt työskentelemään ”jopa muurinpurkajana”, menettämättä otettasi (omaat paineensietokykyä) ja sortumatta laadullisesti huonompaan työskentelyyn. Pystyt organisoimaan omaa ja muiden työskentelyä, ja sitä kautta kehittämään työyhteisön toimintaa. Kysymys: onko nopeuden korostaminen ja korostuminen syönyt todellisen ammattitaidon, tietämyksen ja osaamisen merkitystä? Onko nopea työskentely, ja sen mukanaan tuomat yhä lisääntyvät tehokkuus- ja tuottavuusvaatimukset este laadukkaalle työskentelylle? Miten nopeus syntyy? Rutiinin ja kokemuksen karttuessa, ammatillisen osaamisen syventyessä… Nopeus syntyy usein maalaisjärjen käytön, ajattelun, pelisilmän ja tilanneherkkyyden myötä. Nopeus vaatii myös halua ja sisäistä sähinää.

”Juo vähemmän, mutta laadukkaammin” – kaunis mielikuva, jolla ei ole mitään tekemistä nykyisen todellisuuden, raadollisen liiketoiminnan, kanssa!? ”Juo enemmän ja nopeammin, toisinaan (kun on rauhallista) myös laadukkaasti”.

Olet myyjä. Tunnet yrityksesi liikeidean ja pystyt sen mukaisen palvelukulttuurin puitteissa suosittelemaan, tarjoamaan vaihtoehtoja, ohjaamaan ja opastamaan asiakkaita haluttujen tuotteiden ja palveluiden pariin. Osaat hyödyntää työssäsi erilaisia myyntitekniikoita ja tunnistaa asiakkaan tarpeet. Osaat ja haluat tehdä lisämyyntiä, ja tunnet myös kilpailevien yritysten liikeideat ja heidän palvelukulttuurinsa.

Olet asiakaspalvelun ammattilainen – mitä on hyvä asiakaspalvelu? Kohtelethan kaikkia asiakkaitasi samalla arvonannolla.

Olet kansainvälinen – edelleen. Kykenet sujuvasti selviytymään palvelutilanteista vierailla kielillä, ainakin englanninkielellä, niin kirjallisesti kuin suullisesti. Miksi englanninkieli? Se on globaali kieli, joka näyttelee tärkeää osaa alan terminologiassa ja reseptiikassa. Ruotsia, venäjää, saksaa, espanjaa jne. – kielitaito on rikkaus, mutta englannillakin pärjää. Tunnet kansainvälisen käytös- ja tapakulttuurin, kuin myös oman kulttuurisi ”etiketin”. Olet luonteeltasi suvaitsevainen ja haluat kohdata (pystyt kohtaamaan) erilaisia ihmisiä ja uusia kulttuureja, sekä ottamaan niiden tuomat uudenlaiset tilanteet haasteina. Maailma kansainvälistyy ja me sen mukana. Olet perillä niin kansainvälisistä, kuin kotimaisistakin trendeistä, kuin myös ympäröivän maailman tapahtumista – omaat yleissivistystä. Sinulla on myös suhteita alan kansainvälisiin tahoihin ja toimijoihin. Jos ei, niin olet valmis luomaan niitä.

Olet aito persoona joka on läsnä. Henkilö joka pystyy ja haluaa pistää itsensä asiakkaiden puolesta likoon. Oman persoonallisuutesi kautta pystyt tuomaan työskentelyysi uusia nyansseja ja sitä kautta tuottamaan elämyksiä – onnistuneita palvelukokemuksia. Onko sinulla oma tyyli työskennellä? Räisänen, Karttunen, Pellinen, Siitonen, Grönholm ja kumppanit ovat jo olemassa – kuka sinä olet? Kuinka pitkälle omaa baarityöskentelyä kannattaa muokata? Mihin vedetään raja täydellisyyden tavoittelussa? Alkaako liiallinen tietämys näkyä työskentelyssä negatiivisina asioina – ”Jos luulet osaavasi kaiken, et ehkä enää kehity”.

Ole oma valloittava persoonasi, mutta ole myös valmis tinkimään näkemyksistäsi ja tavoistasi työskennellä – nöyryys on hyve.

Omaat ammatillisia verkostoja ja tunnet sidosryhmäsi. Tunnet alan yritykset (alkoholiyritykset, tavarantoimittajat jne.) sekä niiden henkilöstön (ainakin oman alueesi), kollegoita, muuta yritysmaailmaa jne. Kontaktiesi avulla pystyt kehittämään omaa ja työyhteisösi toimintaa.

Olet innovatiivinen. Olet rohkea ja kokeiluhaluinen. Osaat haistaa ja maistaa, ymmärtää raaka-aineita ja ainesosia, ja siten hyödyntää niitä kokonaisvaltaisesti, luoda uutta ja erottua muista – oletko mixologisti, nyt jo!?

Omaat halua ja asennetta. Tunnet ylpeyttä työstäsi. Haluat olla baarimestari. ”Ole ylpeä siitä mitä teet, mutta älä ylpeile sillä”, on joku fiksu sanonut.

Pystyt, ja haluat, ottamaan vastuuta. Tunnet alan säädökset, määräykset ja lait – toimit työssäsi vastuullisesti niiden mukaisesti. Olet turvallisuusosaaja, joka osaa toimia tarvittaessa, tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia.

Omaat intohimoa työtäsi ja alaasi kohtaan – seuraat ja harrastat aktiivisesti, haluat oppia uutta, kehittyä ja kehittää. ”There`s always a reason, and that`s the passion!” Seuraat mitä muut tekevät, tarkkailet trendejä, olet ajassa kiinni. Mitä enemmän tiedät, sitä paremmaksi tulet – onko näin, voiko tietää liikaa? Missä vaiheessa ylivertainen tietämys ja osaaminen muuttuvat ylimielisyydeksi?

Uskallat kyseenalaistaa – etsiä uusia toimintamalleja ja kehittää uusia tapoja työskennellä, muokata jo olemassa olevaa ja rikkoa rajoja. Miksi näin ei voisi tehdä – kuka on se henkilö joka sanoo, että noin ei voi tai saa tehdä?

Olet esiintymiskykyinen, viestintätaitosi ovat laadukkaita. Haluat olla ja viihdyt ihmisten edessä ”näyttämöllä”. Baari on estradisi ja sinä olet akvaarion tähti, toisinaan taikuri – kovanluokan viihdetaiteilija. Olet muuntautumiskykyinen persoona joka omaa pelisilmää ja pystyy tarvittaessa myös silmäpeliin. Kiinnitä huomiota omaan esiintymiseesi – viestintääsi – ja siihen kuinka asiakkaat sekä työyhteisösi muut jäsenet reagoivat sinuun. Opi saadusta palautteesta.

Pystyt työskentelemään työyhteisön jäsenenä ja noudattamaan sovittuja pelisääntöjä sekä yrityksesi palvelukulttuuria.

Olet selvillä vahvuuksistasi ja pystyt hyödyntämään niitä työssäsi. Tiedostat myös kehittämiskohteesi ja olet valmis kehittämään niitä. Pystyt vastaanottamaan palautetta, negatiivistakin 😉 ja oppimaan kuten edellä.

Ulkoinen olemuksesi on siisti – missä menee raja ”persoonallisen” ulkoisen olemuksen suhteen? Milloin omaa identiteettiäni loukataan, ja vain koska olen mielestäni persoonallinen asiakaspalvelija – olenko oikeassa liikeideassa?

Osaat erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan – sinulla on sosiaalista elämää baarin ulkopuolella.

Olet ohjaaja ja opastaja, kouluttaja ja perehdyttäjä. Pystyt ja haluat jakaa osaamistasi, tietämystäsi, kokemuksiasi ja näkemyksiäsi esim. perehdyttämisen tai mentoroinnin kautta, niin noviiseille kuin vertaisillekin.

Ajankohtaista

”Ammattilaiset asialle. Näitä tyyppejä kaivataan”. Kehonkieltä ja esiintymistaitoja. Sääntötuntemusta (tuotetuntemus ja reseptiikka) ja kommunikointia = yhteydenpitoa pelaajien (asiakkaiden) kanssa. Rehellisyys on hyvästä, ylimielisyys ja valehtelu tuhoavat maineen. Elämänkokemusta ja johtamistaitoja, luonnetta ja kokemuksen mukanaan tuomaa karismaa, linjakkaita tekoja = vellihousut eivät pärjää kaukalossa (baarissa). Hyvä luistelutaito (ammatillinen osaaminen). Pelisilmää = osaa lukea peliä (asiakkaita). Päättäväisyys ja paineensietokyky erottavat erinomaiset tuomarit (Baarimestarit) keskinkertaisista. Asennetta = antaa tulla vaan, täältä pesee (palvelua)! Vaikuttiko sekavalta? Kyseessä on Ilta-Sanomien urheilun IS SM-liiga 2007-2008 liitteen jääkiekkoerotuomareita käsittelevä artikkeli, jota on hiukan muokattu vastaamaan omaa alaamme ja baarimestarin ammattia (asiat suluissa). Aika moni hyvän jääkiekkoerotuomarin ominaispiirre sopii sellaisenaan baarimestarille, joka on myös Herra ja Hidalgo ”omassa kaukalossaan”.

”Hyvän baarimestarin ominaisuuksia ovat innovatiivisuus, rajaton mielikuvitus, huumorintaju ja luova hulluus. Jos baaritiskin takaa ei välity fiilis, että saan tolta hyvän drinkin, niin drinkki saattaa jäädä tilaamatta… Ravintolaan tullaan nauttimaan jotain sellaista mitä kotona ei saa. Kyllä pihvistäkin maksaa mielellään kun se eteen kannetaan. Drinkki on yhtälailla käsityötä.” – Harri Törmänen

Lainaan itseäni: ”Mestari – sana joka velvoittaa ja antaa lupauksen, takuun laadukkaalle tekemiselle.” Sainko sanottua kaiken, en saanut 😉 ja hyvä niin, sillä kyseessä ei ole aurinkoinen kurssi viisi minuuttia asenteesta periatteella. Jatketaan viikolla 19.

Vastaa