Virtuaalibaari hankkeelle tunnustusta

Virtuaalibaari hankkeelle tunnustusta

Opetushallitus on syksyllä 2012 asettanut työryhmät kokoamaan yhteen parhaat käytänteet ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeiden helmistä. Pedagogisten toimintamallien kuvaamisen avulla tuodaan esille hyviä käytäntöjä kaikkien hyödynnettäväksi ja käyttöön otettavaksi. Työryhmien työskentelyn tuloksena syntyy Opetushallituksen Edu.fi-sivustolle uusia sisältöjä sekä artikkelijulkaisu Rikastettu & rakastettu oppiminen – Oivalluksia ja malleja osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen opetusjärjestelyiksi ja – menetelmiksi, joka ilmestyy keväällä 2013.

Pohjois-Suomen hanketoimijoiden muodostama ryhmä vastaa Yrittäjyyttä oppilaitoksiin ja innovaatioita työelämään – opetus- ja oppimisratkaisujen mallintamisesta. Mallinnuksessa hyödynnetään mm. työryhmän jäsenten toteuttamien kehittämishankkeiden tuotoksia ja tuloksia. Pohjois-Suomen projektityöryhmään kuuluvat seuraavat hanketoimijat ja heidän hankkeensa:

Jari Viitasalo, FinPec – Suomen harjoitusyritystenkeskus (VEPEN II), Petri Saikkonen, PSK-Aikuisopisto (Sosiaalisen median käyttö tulevaisuuden oppimisympäristönä), Juha Saarikoski, Oulun seudun ammattiopisto (LIPPO), Sirpa Karjalainen, Oulun seudun ammattiopisto Haukiputaan yksikkö (PalveluPadat), Ari Manninen, Lapin matkailuopisto Rovaniemen yksikkö (Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa / virtuaalibaari.fi) ja Meri Merkkiniemi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Projektipäällikkönä toimii Sanna Brauer Oulun seudun ammattikorkeakoulusta / Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ja projektityöryhmän asiantuntijana Minna Taivassalo-Salkosuo Opetushallituksesta.

*Joulukuussa 2010 se enemmän tai vähemmän oikeasti alkoi 😉

Vastaa