baarimestarin erikoisammattitutkinto

baarimestarin erikoisammattitutkinto

Suuria tunteita aiheuttava tavoittelemisen arvoinen ammattinimike – taatusti saavutettavissa oleva, mutta itsestään se ei tule. Seuraavassa on muutama vinkki tutkintoon liittyen sekä perusinfo Lapin matkailuopiston 3.6.2013 alkavasta Baarimestarin erikoisammattitutkinnosta.

Kohderyhmä

Baarimestarin erikoisammattitutkinto on tarkoitettu alalla työssä oleville. Edellytyksenä on tarjoilijan ammatillinen osaaminen ja ammatin edellyttämä terveys. Kielitaito katsotaan eduksi.

Tavoite

Tutkinnon suorittaja tuntee modernin baarin juomatuotteen, koneet, laitteet ja välineet. Hän osaa esitellä, suositella, valmistaa ja tarjoilla kotimaisia ja kansainvälisiä juomia taloudellisesti ja kannattavasti eri palvelutilanteissa. Hän hallitsee katetuottoajattelun, hinnoittelun ja taloudellisen työskentelyn perusteet. Tutkinnon suorittaja ohjaa ja opastaa henkilökuntaa uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Tutkinnon suorittaja ymmärtää ammatillisten verkostojen, toimivan työyhteisön ja kansainvälisten trendien merkityksen baaritoiminnan kehittämisessä. Hän osaa suunnitella eri tilanteisiin ja teemoihin liittyvää kampanjointia ja tuntee käytettävissä olevat kilpailukeinot. Työryhmässä hän osoittaa esimiestaitoja. Hän kehittää toimipistekohtaista perehdyttämisohjeistoa ja työyhteisön toimintaa liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti, hyödyntäen työssään asiakaspalautetta.

Sisältö

Pakolliset osat: baaritarjoilu ja baarin myynti– ja palvelutoiminnot. Valinnaiset osat (valitaan yksi): baarivastaavan tehtävien toteuttaminen, viinitarjoilu, yrittäjyys majoitus– ja ravitsemisalalla.

Toteutus

Koulutus on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa. Koulutus rakentuu työssä oppimisesta, tietopuolisesta lähiopetuksesta, ohjatuista harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä ja näyttötutkinnon osista. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Etätehtävät kytketään oman työyhteisön todellisiin tehtäviin ja tutkinto suoritetaan tutkinnon perusteissa olevien vaatimusten mukaisesti erilaisin omaan työhön liittyvin kehittämistehtävin. Arviointiin osallistuvat työnantaja, työyhteisön ja oppilaitoksen edustajat.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.lamo.fi/aikuiskoulutuskalenteri Hakuaika päättyy 15.5.2013

Opiskelumaksu Opiskelijan omarahoitusosuus on 125,00 € (sisältää tutkintomaksun 58,00 €).

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä. Lisätietoja osoitteesta www.koulutusrahasto.fi.

Lisätietoja koulutuksesta

Lapin matkailuopisto, koulutusassistentti Merja Eskelinen / p. 020 798 4606 merja.eskelinen@redu.fi tai koulutussuunnittelija Ritva Puttonen / p. 020 798 4622 ritva.puttonen@redu.fi

Ja ne vinkit

Kysyisin itseltäni mitkä ovat vahvuuteni ja kehittämiskohteeni alan tyyppinä? Mikä on edustamani yrityksen liikeidea ja millainen on sen palvelukulttuuri?

Kertaisin erilaisten alkoholien perusinfon ja valmistustekniikoiden perusteet. Miettisin pikkaisen termejä moderni baarimestari ja moderni baarityöskentely.

Ottaisin haasteen vastaan avoimin mielin ja olisin valmis sitoutumaan 200%:sesti. Osaisin vastata kysymykseen: ”Miksi haluan Baarimestariksi?

Arska 😉

Vastaa